Hackathon 1-4.7.2014

הגשת מועמדות עד לתאריך 20.6.2014 – להרשמה לחצו כאן  !להפוך את הרעיון שלך למוצר בינלאומי האקתון מוצרי הצריכה עושה זאת שוב! - התאגיד הגלובלי חוגלה קימברלי בשיתוף המתחם ליזמות  1.7.2014 יום שלישי 18:30-23:00  | פתיחה, הצגת הרעיונות, פיצול לצוותים, והתחלת המירוץ 2.7.2014 יום רביעי 7:30-23:00 | עבודה בצוותים בליווי מנטורים וסדנאות מקצועיות  3.7.2014 יום חמישי 7:30-23:00 | המשך עבודה בצוותים בליווי מנטורים וסדנאות מקצועיות 4.7.2014 יום שישי 7:30-14:30   |  הצגת המיזמים ובחירת המיזמים שימשיכו לאקסלרטור, אירוע סיום אז מה זה בעצם Hackathon?  Hackathonהוא תחילתו של תהליך פיתוח רעיון. מדובר במרתון חשיבה ויצירה בן 72 שעות, בין התאריכים 1-4 ביולי. במהלך ה- Hackathon … המשך לקרוא