בדיקת נאותות  / Due Diligence

בדיקה שעורכים המשקיעים על מיזם חדש רגע לפני השלמת ההשקעה במיזם. מטרת הבדיקה לוודא שכל ההצהרות הטכנולוגיות, השיווקיות והפיננסיות מטעם המיזם וצוות המייסדים הינן נכונות הבדיקה נערכת לרב לאחר שנחתם 'מסמך התנאים' (ראו להלן) ובמקביל עם הכנת הסכם ההשקעה. במרבית המקרים בעיות שיתגלו בשלב בדיקת הנאותות יהו עילה לביטול ההשקעה.