גודל השוק / Market Size

מספר חמקמק המתאר את כמות הלקוחות (או סה"כ המכירות) שיוכל המיזם למכור להם בתנאים האופטימליים. כדי להגיע לחישוב של מספר זה משתמשים בנתונים סטטיסטיים ממקורות אמינים (יותר או פחות) ונגזרות של מוצרים אחרים. גודל השוק מהווה נתון מכריע בשיקולים של משקיעים ויזמים בהחלטה על הכניסה למיזם. ליזמים יש נטייה להגיע בחישוב למספרים גבוהים עד מופרכים, דבר הפוגע במקרים רבים באמינות שלהם מול שותפים ומשקיעים פוטנציאליים.