Dr-Dona-Landau

ד"ר דנה לנדאו

מרצה

דנה לנדאו הנה חברת סגל במכללה האקדמית של תל- אביב, בבית הספר לניהול וכלכלה.

לדנה תואר ראשון בסוציולוגיה מאוניברסיטת תל- אביב, תואר שני בלימודי עבודה מאוניברסיטת

תל- אביב, ותואר שלישי בהתנהגות ארגונית מאוניברסיטת תל-אביב.

לנדאו הייתה מרצה אורחת בבית הספר למנהל עסקים של ברוך קולג' בניו-יורק.

תחומי העניין והמחקר המרכזיים שלה הנם תרבות ארגונית, מחקר איכותני, חזון ארגוני ושינוי ארגוני.

www.berghahnbooks.com/title.php?rowtag=DroriVision