Hana Medler-Liraz

ד"ר חנה מדלר לירז

מרצה

חנה מרצה וחוקרת זה מספר שנים את תחום השירות בארגונים השונים.

בעבודת הדוקטורט שלה בחנה חנה את השפעת דרג מנהלי הביניים על נותני השירות וכיצד יחסים אלו משפיעים על הדינמיקה הנוצרת בין נותני השירות ללקוחותיהם. כיום, בוחנים מחקריה של חנה היבטים רגשיים במפגשי שירות: אותנטיות וזיוף רגשות במפגשי שירות, עויינות, אסרטיביות וחנופה והשפעתם על איכות השירות ונאמנות לקוחות ואת הגורמים המשפיעים על מתן טיפים וקבלת המלצה מנותן שירות.

במסגרת עבודתה בבית הספר לכלכלה וניהול, במכללה האקדמית של ת"א-יפו, מלמדת חנה קורסים שונים, ביניהם: ארגוני שירות, סמינר בהיבטים רגשיים במפגשי שירות, סמינר במנהיגות בארגונים, התנהגות ארגונית ויסודות השיווק.

בעבר, לימדה קורסים מתודולוגיים לתואר הראשון והשני במדעי החברה, ביניהם: מבוא לסטטיסטיקה, שיטות מחקר, עיבוד נתונים וניתוח כמותי, סטטיסטיקה רב משתנית, מודלים מתקדמים, פרקטיקום מתודולוגי ועוד.

כמו כן, עוסקת חנה ביעוץ ארגוני בתחומים של מיון, הדרכה ושירות.