האב  /  Hub

סביבה, מקום מפגש, צומת להחלפת מחשבות רעיונות ידע וקשרים. האב יכול להיות פיזי (ראה למשל אזורי עבודה משותפת co-working-space) או וירטואלי כמו אתר אינטרנט, פורום, קבוצת פייסבוק וכד'.