הון חוזר / Working Capital

ההון הנדרש לסטרטאפ במטרה לממן את ההפרשים בין מועדי התשלומים וההכנסות בפועל. בניגוד לדעה הרווחת, ככל שהסטרטאפ גדל במרבית המקרים יש צורך ביותר הון חוזר. כמו כן זהו כלי מדידה פיננסי בו משתמשות חברות על מנת להעריך את מידת נזילות נכסיה בטווח הזמן הקצר.