השקעות בנכסים קבועים / Fixed Capital Investmen

השקעה בנכסים קבועים אשר משמשים לצרכי הקמה וניהול של עסק. סכום ההשקעה הינו חד פעמי ואינו משתנה לאורך תקופת ההשקעה. בד"כ מדובר בהשקעה של מבני משרדים, מכונות וכו'. יזמים הבונים מוצר צריכים לתת את הדעת האם המוצר יהיה הוצאה שוטפת ללקוח או השקעה חד פעמית שכן תהליכי קבלת ההחלטות אצל הלקוח הם שונים בין שני בהמקרים.