7

זאהי בטחיש

Helpdesk אגף מחשוב ומערכות מידע אונ' חיפה. בעל תואר ראשון מדעי מחשב ומערכות מידע אונ' חיפה.