חממה תעשייתית / Industrial Incubator

חממה המתמחה בנושאים תעשייתיים. בישראל הוונה היא לרוב לחממה במסגרת תכנית המדען הראשי.