Hen-Harel

חן הראל

חן היא יזמת בנשמה, הקימה בעמק הסיליקון קייטנה לילדי הישראליים, בשנה וחצי האחרונות הקימה וניהלה אתר קהילתי לתמיכה בדיאטה.

המיזם: אפליקציה קהילתית שמאפשרת לאנשים לתמוך אחד בשני ברגעים הקשים של הדיאטה.