Zedek-Hevrati

יזמות עיסקית וצדק חברתי

הכיכרות מלאות באנשים הזועמים על חוסר השוויון, העם זועק כנגד חלקות המשאבים הקלוקלת והעיתונות הפכה צעקנית מאי פעם. לא רק בישראל. גם במדינות ערב ואפילו במדינות אירופה נשמעת הצעקה העם ל'צדק חברתי' בווריאציה זו או אחרת.

ההמון מעלה טענות כנגד הממשלה, המעסיקים, הבנקאים ומי לא. אולם כבר לפני כ 80 שנה יצא יוזף שומפטר, אחד מגדולי הכלכלנים של הדורות האחרונים, והכריז על הגורם המרכזי להתחדשות והתפתחות כלכלית: היזם.

יזמים הם מחוללי שינוי. הם פועלים באותם מקומות של אי-וודאות, באותן סיטואציות של קיפאון אותו הם פורצים באמצעות חדשנות, עשייה, לקיחת סיכון, חשיבה פורצת דרך ועשייה נחושה.

המחאה החברתית בישראל החלה כפרץ של יזמות חברתית הנובעת מתסכול בשל סיטואציה כלכלית. מנהיגי המחאה באים אל הממשלה ואל מובילי הסקטור העסקי בדרישות לשינוי המציאות, אך האם בצדק?

לא ניתן לגרוע מן האחריות השלטונית והתאגידית החלה על בעלי התפקידים השונים. אולם טענתו של שומפטר, כי יזמים הם אלו שמשנים ומעצבים את פני הכלכלה הוכחה כבר מספר פעמים בתור פתרון לבעיות כלכליות ויצרית שיווי משקל חדש.

די לנו להסתכל על יזמי גוגל ששינו את פני האינטרנט, יזמי אמזון ששינו את עולם הספרים, ואפילו היזמים שהקימו את AM:PM בתל-אביב ושינו את חוקי המשחק בקניות, כדי להבין שיזמים משנים את העולם. החברתי וגם הכלכלי.

כועסים על תנאי העבודה של המעסיקים? או על המחירים של המוצרים? או עלאיכות השרות?

יזמים שהפכו למעסיקים וויצרנים בעצמכם יעשו זאת הוגן יותר וימשכו את העובדים הטבים אליהם. יתנו מוצר או שירות טוובים יותר וימשכו את הלקוחות אליהם, ובדרך זו ישמטו את הקרקע מתחם לאלו המנצלים את העדר התחרות.

רוצים צדק חברתי? אז תעשו: קורס יזמות עיסקית כמחוללת צדק חברתי.