Carmel-Vernia

כרמל ורניה

ועדה מייעצת

כרמל למד הנדסת אלקטרוניקה בטכניון בחיפה כעתודאי ונסע לארה"ב ללמוד תואר שני בהנדסת אלקטרוניקה ומחשבים באוניברסיטת קליפורניה. הוא נשאר בארה"ב שנתיים נוספות ועבד בחברת אינטל, בעמק הסיליקון קליפורניה.

ב-1984 החל לעבוד כרמל בחברת " אפרת" (הזרוע הישראלית של חברת קומברס), אשר העסיקה כ 30 עובדים בלבד באותה העת.

כרמל הקים את תחום מערכות ההקלטה ב"אפרת" (תחום אשר לימים הפך להיות חברת "ורינט"), ובמשך מספר שנים היה מנהל הפיתוח של קומברס. בשנת 1990 מונה למנכ"ל "אפרת" ובשנת 1994 מונה למנכ"ל תפעולי (Chief Operating Officer) של קבוצת קומברס.

בפברואר 2000 מונה למדען הראשי במשרד התמ"ס, תפקיד אותו ביצע עד מאי 2002.

לאחר תקופת צינון כמתחייב בחוק שימש כרמל כיו"ר טאוור סמיקונדוקטור בין יוני 2003 לינואר 2005.

מאז שנת 2005 פעיל כרמל בתחום ההשקעות, בעיקר בחברות טכנולוגיה צעירות, במסגרת מיזם "סטארט-אפ פקטורי" שהקים.