jems_big3-100x100

לחשוב מחוץ לבקבוק…

מה הסיכוי של יזמים להצליח במקום בו אינם מכירים את הכללים, אינו שולט בשפה והגרוע מכל: אין להם כמעט קשרים עסקיים וחברתיים? התשובה האינטואטיבית היא – סיכוי נמוך מאוד. האמנם?

ג'רמי ודניאל עלו לישראל מארצות הברית והחליטו לעשות מעשה: לייצר בירה. לא מפעל בירה, אל מבשלת בוטיק שתייצר בירה ייחודית ואיכותית. השניים החליטו להקים את JEM'S. אך בניגוד לכל הגיון של יזם ישראלי מקומי, השניים החליטו כי מבשלת בירה, תהיה גם בר ומסעדה, שהיא תמוקם דווקא בפתח תקווה, ומעל לכל – הוחלט כי גם הבירה וגם המסעדה יהיו כשרים, כלומר לא יפעלו בימים החזקים ביותר בתעשיית הבארים: שישי בערב ובשבת…

אין בספק שהשניים עבדו קשה מאוד כדי להקים את JEM'S. אולי הרבה יותר קשה מכל יזם ישראלי אחר שהיה ניגש לאותה המשימה. אולם כיום – קשה למצוא במקום שולחן פנוי , והבירה (המצויינת לטעמנו…) נשפכת כמיים לגרונות.

ג'רמי ודניאל נמצאו במצב בו נמצאים מרבית העולים החדשים אשר מגיעים לארץ: ללא הכרות של החוקים, בלי קשרים ובלי דעות קדמות ("פתח תקווה ????").  דווקא נקודת מבט של 'זר' לתעשייה ולתרבות איפשרה לשניים לראות תמונה 'אחרת' מזו של אלו שגדלו בה. דווקא הידע שרכשו במבשלות בירה והלימודים בארצות הברית בידל אותם מהטעמים המקובלים בארץ.

הנטייה הטיבעית של עולה חדש היא ראשית "לחפש עבודה". אולם מחקרים מראים שמהגרים שמגיעים למדינות אחרות הופכים במקרים רבים ליזמים מצליחים: יזמים בעל כורחם. המציאות והמסגרת של "עולה חדש" אילצה את היזמים/עולים לחשוב מחוץ לקופסא לבקבוק ולהקים מיזם בניגוד להיגיון. או שמא היה זה דווקא בזכות ההגיון – רק מנקודת ראות קצת אחרת.

http://www.jems.co.il/