חממה טכנולוגית – הקמת סטארט אפ ישראלי

מה זאת חממה טכנולוגית לסטארט אפ?

מה זאת חממה טכנולוגית לסטארטאפ ?

הקמת סטארט אפ בישראל – השתתפות המדינה בשלב פיתוח הרעיון

בישראל חממה לסטארט אפ, היא שם כולל למסגרת תומכת של המדינה, באמצעות המדען הראשי, מאפשרת ליזמים מתחילים, בעלי רעיונות טכנולוגיים חדשניים, לפתח את הרעיון שלהם למוצר מסחרי ללא צורך בסיכון כספי. כשהמטרה: לממש רעיונות טובים.

במסגרת התוכנית, משתתפת המדינה באופן משמעותי בסיכון שלוקח המשקיע המסחרי בשלב הקריטי של פיתוח הרעיון.

באמצעות החממה לסטארט אפים המדינה מספקת ליזם מקום, משאבים כספיים, הנחיה מקצועית וסיוע אדמיניסטרטיבי, המאפשרים לו להפוך את הרעיון שלו למוצר בתקופת החממה שנמשכת   כשנתיים, כשהיזמים מסכנים  15% בלבד מסכום ההשקעה ומקבלים מהמדינה מימון של עד 85% מההשקעה (המימון מגיע לסכום של עד חצי מיליון דולר בשנתיים).

היזם אינו מחויב להשקיע את כספו הפרטי, אלא רק אחראי על גיוס של 15% מההשקעה.

בסופו של תהליך מקבל היזם מניות מעבר לשיעור השקעתו הכספית.

החזר המימון הממשלתי לקופת המדינה נעשה באמצעות תמלוגים שאותם משלם הסטארטאפ באחוזים מההכנסות. במידה ולסטרטאפ ואין הכנסות אין החזר.

לכאורה, הקמת סטארט אפ בישראל כדאי לה שתתקיים בחממה לסטארטאפים. אולם אין כה פשוט ולא כל יזם יכול להתקבל לכל חממה. מספר המקומות הוא קטן יחסית לביקוש ורק הסטרטאפים המתאימים מתקבלים.

הרבה אנשים נוטים לחשוב, שרק חממות המדען הם מקום טוב להתחיל בו סטארט אפ למעשה ניתן להתחיל במקומות אחרים כדי להגדיל את הסיכוי להתקבל.

תכנית המתחם ליזמות הינה תכנית אימון מעשית המהווה תכנית "טרום חממה" ,שמגדילה את המוכנות של היזם ואת הסיכויים להתקבל לחממה של המדען הראשי.

מדובר בתכנית אימון היא אינטנסיבית, שנועדה להסיר את החסמים שעומדים בין היזם לבין מימוש הרעיון, החל מתמיכה וייעוץ בשלב ההתלבטות, דרך ההנחיה הצמודה ועד לשלב הקמת רעיון המיזם על הרגליים.