מוכנות להשקעה / Investment Ready

שלב בהתפתחות של מיזם חדש  אשר בו היזמים והמיזם נמצאים אטרקטיבים להשקעה בעיני משקיע מתאים. בשלב זה הרעיון מפותח מספיק, ישנה תוכנית עיסקית (ראו להלן) וליזמים יש את הידע הנדרש להמשך הפעילות של המיזם  בכל ההיבטים (טכנולוגית, מסחרית, משפטית, פיננסית וכו').