IMG_8201

מליק פרוסק

מנחה

מליק פרוסק, מהנדס תעשייה וניהול, הטכניון, חיפה, עוסק בניהול וייעוץ עסקי מעל 30 שנה במגוון רחב של תחומים וליווה יזמים בתחילת דרכם.

במהלך השנים הקים, ניהל ושיקם מספר חברות שחלקן עובדות בשוק הישראלי וחלקן בשווקים בחו"ל והיה שותף להנפקת חברה לבורסה הישראלית.

מליק פרוסק העביר עשרות קורסים ליזמים ולבעלי עסקים בתחומי הניהול הכללי, השיווקי והכספי וזאת להעצמת יכולת קבלת החלטות לניהול. כמו כן ליווה סטודנטים לתואר ראשון ושני בפרויקטים ליזמות עסקית.