מנטור

אדם המומחה לתחום מסויים אשר מכוון, מדריך ומייעץ מניסיונו העשיר.