משקיע  אסטרטגי / Strategic Investor

משקיע בעל עניין עסקי במיזם, אשר מביא עימו "ערך מוסף" לתהליך היזמות פרט להשקעתו הכספית, כגון: קשרים, ניסיון, ידע. משקיע מסוג זה יכול להיות אדם פרטי או ארגון עסקי אשר בד"כ נוטל חלק פעיל בפיתוח המיזם, ובכך מגדיל את סיכויי ההצלחה שלו.