corsin.matthew

מתיו קורסין

avocado
מתיו הגיע לארץ מצרפת, במסגרת תפקיד בחברה העוסקת בפיתוח עיסקי, למתיו תואר ראשון בהנדסה וכן לימודים במדעי החברה. במסגרת תפקידו האחרון עבד מתיו עם מיזמים רבים ולמד מעט על התעשייה.

המיזם: אבוקדו עוזר לאנשים לאכול בריא ומאוזן יותר באמצעות ניתוח של קניות המזון שלהם.