מ.ב.מ / K.P.I

Key Performance Indicators – מדדי ביצוע מרכזיים, הם המדדים העיקריים לפיהם בוחן הארגון את ביצועיו. מדדים אלו עשויים להשתנות בין ענפים, בין חברות ובין מחלקות שונות באותה חברה. מדדים אלו חייבים להיות ניתנים לכימות והם משקפים במידה רבה את המטרות הארגוניות של החברה.