9

נדב לוי

מנהל פרוייקטי IT בחברת NESS (עבור לקוחות כמו טבע). במקביל עסק עצמאי בתחום פיתוח וניהול אתרי אינטרנט.

המיזם: מתן ערכים מוספים, ייעול ושיפור אגודות ספורט.