נקודת איזון תפעולית / Operating Break-even Point

כלי ניהולי אשר בעזרתו ניתן לבדוק את את מצב העסק בתקופה מסוימת. נקודת האיזון היא הנקודה בה ההכנסות ממכירות החברה מכסות באופן מלא את הההוצאות השוטפות, אך לא מעבר לכך. ברגע שההכנסות מספיקות בדיוק לכיסוי ההוצאות (ולא מעבר לכך), החברה אינה מרוויחה ואינה מפסידה דבר מבחינה תפעולית ולכן מדובר בנקודת איזון. תאורטית החברה יכולה להמשיך כך לנצח, אך לעולם לא תוכל להרוויח מספיק כדי לכסות את ההשקעה ולכן עליה להמשיל ולצמוח מעבר לנקודת האיזון.