סיבוב ראשון / "A" Round

סבב גיוס הכספים הגדול הראשון למימון של עסק ע"י קרנות הון סיכון או קרנות פרטיות. מימון זה נעשה בד"כ בצורה של מניות בכורה להמרה שמנפיק המיזם לאחר שהמייסדים השתמשו במימון SEED לצורך "הוכחת ההיתכנות" שלו, כלומר הוכחה כי הקונספט העסקי הוא אכן ישים ורווחי.