עלויות משתנות / Variable Costs

מונח מתחום המיקרו-כלכלה אשר מתאר את עלות הייצור הישירה של כל יחידת מוצר. העלות משתנה כיוון שהיא מושפעת מהיקף הייצור – ייצור גדול יותר יגרור אחריו עלות גבוהה יותר. העלות כוללת בין היתר את עלות העבודה ועלות חומרי הגלם.