מה עלות ההשתתפות במתחם?

התכנית מתקיימת במשך 7 חודשים. התשלום הינו לפי הפירוט הבא:

ליזם בודד 2,450 ש"ח לחודש.

לזוג יזמים 1,850 ש"ח לחודש לכל אחד.

ל-3 יזמים 1,350 ש"ח לחודש לכל אחד.

הערה: לקבלת מלגות 'חבר' ואחרות פנו אלינו לפרטים נוספים.