עמק המוות / Valley of Death

"עמק המוות" הוא מונח המתייחס לסיכונים הפיננסיים בפניהם עומד מיזם בתקופת הקמתו, בדרכו בדרך להפוך לעסק יציב ומבוסס. תקופה זו כוללת את פרק הזמן החל מקבלת ההון הראשוני להקמת המיזם ועד לנקודה בה הוא מחזיר את השקעתו. בתקופה זו, שעשויה להימשך מספר שנים, סיכויי המיזם להיכשל הם הגבוהים ביותר ולכן כל השקעה שמבצע המיזם היא קריטית במידה ולא תצלח. חובות המיזם מתוארים כבור פעור באדמה אשר עומקו תלוי בסיכונים הפיננסים אותם הוא לוקח ושעליו לצאת ממנו בטרם יהיה עמוק מדי ובמידה ולא יצליח, המיזם ימות, ומכאן מקום השם – "עמק המוות".