ערך נוכחי נקי (ענ"נ) / Net Present Value (NPV

כלי בשימוש משקיעים ויזמים לחישוב כדאיות ההשקעה במיזם. המונח מתחום המימון המשמש לצורך בניית תקציב וניתוח רווחיות של השקעה או פרויקט מסוים. הערך הנוכחי הנקי מורכב מהשווי הנוכחי של סך כל התקבולים (ההכנסות) העתידיים של השקעה מסוימת. פעולה זו, אשר מחשבת את הערך הנוכחי של סכום שיתקבל בעתיד נקראת היוון והיא לוקחת בחשבון משתנים כגון ריבית ואינפלציה.