patent_search

פטנטים בתוכנה – עולם בתנועה

פטנטים בתוכנה – עולם בתנועה

בימים האחרונים מתגברות הידיעות על תמורות ברגולציה סביב פטנטים של תוכנה בעולם. ניו זילנד[1] הובילה את המערכה עם ההודעה שלא תאפשר יותר רישום של פטנטים על תוכנה כלל.

בארה"ב, בה הבעיה היא החמורה ביותר, נעשים ניסיונות כמעט מדי שנה כדי להתיר את הסבך. בשנה שעברה היה זה חוק SHIELD שהוצע כדי לייצר התרעה מפני שימוש לרעה במערכת המשפט ועתה מציע סנאטור צ'אק שומר[2] תיקון ל- America Invents Act שיתיר בחינה מחודשת של פטנטים על ידי ה-USPTO גם לאחר שפטנט כבר אושר. עם זאת, ישנם הטוענים שפתרון מעין זה עשוי רק להחמיר את התופעה במקום לצמצם אותה

הבעיה סביב פטנטים מסוג זה היא אמיתית. מאז 1999 גדל מספר התביעות סביב פטנטים של תוכנה ביותר מפי שלושה, וב-2011 הגיע סכום התביעות להיקף של 29 מיליארד דולר. מעת לעת אף הופכים פטנטים בתחום מושא ללעג כמו שניתן לראות כאן[3] וכאן[4]. יחד עם זאת, משרד הפטנטים האמריקאי ממשיך לאשר אותם, למרות שהם הופכים מעורפלים וכוללים יותר ויותר עם הזמן.

לאחרונה, הציע פרופ' מארק למלי[5] לפתור את בעיית רישום הפטנטים על תוכנה בכך שנתיר רישום של פטנטים על פתרונות ספיציפיים בלבד ולא על בעיה כזו או אחרת בכללותה, יחד עם מכלול הפתרונות האפשריים שלה. הצעתו של פרופ' למלי תימנע את האפשרות של פטנטים כלליים מדי, וזכתה לשלל של מחמאות בשל כך. אולם ייתכן בהחלט שגם הצעה זו תחמיר את הבעיה במקום לצמצמה.

ההזדמנות של העשור השלישי

בעוד כחודשיים יפוג תוקפו של הפטנט על המחשב הנייד[6]. בעוד שמספר הפטנטים שמעורבים בפיתוח של מחשבים ניידים מפחית מהמשמעות של ההתפתחות הזו בפני עצמה, יש משקל רב לעצם העובדה שהמצאות טכנולוגיות שעודן בעלות ערך בימינו מתחילות להפוך לנחלת הכלל.

עשור זה הוא העשור השלישי להפצה נרחבת של מהפכת המחשוב והאינטרנט, ובשנים הקרובות אנו נראה גל אחרי גל של פטנטים בתחום התוכנה והחומרה שעוברים גם הם להיות חלק מנחלת הכלל. יתרה מכן, בהתחשב באופי המעגלי של תנודות טכנולוגיות, יתכן שרבים מהפיתוחים בשנים הקרובות יכוסו על ידי אותם פטנטים שתוקפם פג בימים אלה.

במקביל, אנו נראה בשנים הקרובות קולות הקוראים לצמצום תחום החלות של פטנטים של תוכנה, באופן שיפחית מהרלוונטיות של אותם פטנטים שפג תוקפם. לעת עתה, ההצעות לצמצום החלות של פטנטי תוכנה נובעות מכוונות טובות. אולם כמו שראינו במאבק נגד  SOPAו-PIPA, ענקי טכנולוגיה נוטים לקדם מאבקים ציבוריים שתואמים את האינטרסים שלהם[7]. במידה ופטנטים בעלי תחום חלות רחב מאוד, ופגי תוקף, יהפכו לבעיה עבור אותם ענקי תעשיה, ניתן לשער שהמאבק כנגד רוחב היריעה של פטנטים טכנולוגיים ייזכה לרוח גבית משמעותית.

כך או כך, עולם הפטנטים לא נח על שמריו, וכדאי לכולנו לפקוח עין על ההתפתחויות שיבואו בשנים הקרובות.