פטנט זמני / Provisional Patent

הגשת בקשת רישום עבור פטנט זמני (provisional patent application – PPA), נועדה לסייע למגיש הבקשה כאשר הוא מתחיל את תהליך ההגנה על המצאתו. הליך רישום זה הוא פשוט וזול יותר מהליך רישום הפטנט הרגיל, אך תקף ל12 חודשים בלבד (בניגוד ל14 עד 20 שנה בהגשת בקשה רגילה). לאחר תקופה זו של 12 חודשים, במידה ולא תוגש בקשת רישום פטנט רגילה, תפוג ההגנה הזמנית על הפטנט. לכן, הליך הגשת הפטנט הזמני אינו אלא ארכה עבור מגיש הבקשה להגשת הבקשה הרגילה. הליך רישום הפטנט הזמני אינו חובה וניתן ישר לדלג להליך הרגיל.