prof-miri-lerner

פרופ' מירי לרנר

ועדה מייעצת

מירי לרנר היא פרופסור ליזמות. את עבודת הדוקטורט שלה על דפוסי יזמות בישראל עשתה באוניברסיטת תל-אביב ואת הפוסט דוקטורט שלה באוניברסיטה העברית בביה"ס למנהל עסקים.

לפני בואה למכללה האקדמית נמנתה מירי על הסגל בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב שנים רבות בהן העבירה קורסים שונים בנושאי יזמות והנחתה סטודנטים רבים בעבודת מאסטר ביזמות. כמו כן ריכזה קורסים למנהלים מתעשיות שונות במסגרת לה"ב בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב.

מירי חוקרת בנושאי יזמות מגוונים ופרסמה עשרות מאמרים על יזמות בכתבי עת מרכזיים כגון Journal of Business Venturing, Research Policy, Journal of Small Business Management, Small Business Economics, Work & Occupation, Family Business Research, Journal of World Business, Journal of Social Policy ועוד . כמו כן פרסמה מחקרים כפרקים בספרים מקצועיים רבים על יזמות. מחקריה עוסקים בהבטים שונים של יזמות עסקית, בהעברה טכנולוגית, ביזמות חברתית, ביזמות עולים ומיעוטים, ביזמות נשים, בהשוואות בינלאומיות של יזמות ועוד.

מירי עמדה בראש הצוות הישראלי של מחקר יזמות גלובלי Global Entrepreneurship Monitor מאז הקמתו לפני עשור והיא ממשיכה להימנות על הצוות הישראלי של המחקר עד היום. היא שמשה כיועצת ל-OECD בטרם הצטרפות ישראל לארגון וכן ייעצה לארגון ETF של האיחוד האירופי בנושאי חינוך ליזמות. כיום היא חברה במועצה המייעצת של יזמים צעירים ישראל ושל ארגון יסמין לנשים יזמיות.