קפיצה לעבר האמונה / Leap of Faith

התנאי הבסיסי להצלחתו של מיזם הוא האמונה המלאה של מייסדיו ברעיון אותו הם מעוניינים לממש. כדי לממש את הרעיון נאלצים מייסדים אלו ליטול סיכונים גדולים אשר משמעותם – יציאה מ"אזור הנוחות – קפיצה לעבר האמונה.