רוו"ה / PNL

רווח והפסד – Profit & Loss, זהו דו"ח כספי המסכם את ההכנסות, ההוצאות והרווחים של של יישות עסקית בפרק זמן מוגדר. חלקי הדו"ח מחולקים ומופרדים בין הכנסות והוצאות לפי סעיפים מקובלים, כאשר בשורה התחתונה של הדו"ח מתארת את הרווח הנקי של היישות העסקית בטווח הזמן בו נמדדה לאחר הפחתת כל ההוצאות הרלוונטיות מההכנסות שייצרה היישות העסקית.