yariv cohen

רו"ח יריב כהן

מרצה

יריב הוא רואה חשבון, מוסמך במנהל עסקים (MBA), יועץ עסקי מוסמך, וכן מנכ"ל ובעלים של
פירמת "יריב כהן ושות' רואי חשבון".

נסיונו המקצועי כולל תפקידים של  סמנכ"ל כספים בחברות בורסאיות, קבוצות עסקים ,תאגידים וחברות פרטיות , בארץ ובחו"ל. כמו כן עוסק יריב במתן ייעוץ עסקי כלכלי, חשבונאי, מיסוי, טיפול מול קרנות
סיוע לעסקים קטנים ובינוניים (כגון קרן תבור), ביקורת, דוחות כספיים ודוחות מס של חברות קטנות ומלכ"רים וכן בניית תוכניות עסקיות ותוכניות הבראה.

במסגרת פעילותו מקצועית/חברתית מכהן יריב כסגן יושב ראש הועדה לעסקים קטנים ובינוניים מרחב תל
אביב לשכת רו"ח בישראל. מזכיר ועדת הקשר למס הכנסה מרחב תל אביב לשכת רואי חשבון בישראל. מזכיר ועדת הקשר לבתי משפט מרחב תל אביב לשכת רואי חשבון בישראל, חבר ועדת השתלמויות מרחב
תל אביב של לשכת רו"ח בישראל (מרצה ומנחה ימי עיון) ועוד.

יריב עוסק גם בהרצאות בתחומי הפיננסים במספר מסגרות בינהן החוג לכלכלה וניהול באוניברסיטה הפתוחה, המכללה האקדמית ת"א יפו, המרכז להשתלמויות בר אילן, וכן מרצה בקורסי שלוחות "מ.ט.י " בקורסים ליזמים . במסגרת זו חיבור יריב מספר ספרים בינהם: "דוחות כספיים הלכה למעשה" ( 2004), אשר יצא מטעם לשכת רואי חשבון.