Ron Rosen

רון רוזן

s1

טייל וסייר בנשמתו, עם רקע עשיר של טיולים בעולם. לשעבר פקח ברשות הטבע והגנים, בוגר המכללה בתחום מערכות מידע.

המיזם: טרקינג אין. אפליקציה לתיעוד, שיתוף והחלפה של מסלולי טיול באזורים בלתי ממופים.