שותפות  אסטרטגי / Strategic Partner

שותפות אשר בד"כ מתייחסת להסכם ארוך טווח המתקיים בין שני גופים מסחריים או יותר. מטרת השותפות היא ליצור יתרון אסטרטגי (יתרון תחרותי) להשגת מטרות משותפות ע"י ניצול המשאבים פיסיים/אינטלקטואלים של הגוף השני. שותפות אסטרטגית לרוב נוצרת בין שני גופים בתחומים משלימים על שרשרת הערך כגון: הנדסה וייצור, ייצור והפצה.