האם יש צורך לשלוח תכנית עסקית?

לא.

כל שנדרש הוא למלא את טפסי הרישום במלואם.