תקופת החזר / Payback Period

שיטה בתחום של תקצוב הון, המסייעת למקבלי ההחלטות במיזם להעריך את כדאיותה של השקעה מסוימת. תקופת ההחזר היא למעשה הזמן הנדרש בכדי להחזיר את עלותה של השקעה, בין אם דרך הגדלת ההכנסות או דרך הקטנת ההוצאות. ככל שתקופת ההחזר ארוכה יותר, כך יעבור זמן רב יותר עד שעלות ההשקעה תוחזר.