Accelerator / אקסלרטור

מושג שנטבע בארה"ב לסביבה המאפשרת האצה של הסטרטאפ. שני האקסלרטורים הידועים הם Y-Combinator  ו-TechStars  אשר מהם יצאו מיזמים כמו דרופבוקס ואחרים.

ישנם סוגים רבים ושונים של אקסלרטורים, דבר המוביל לפעמים לאי הבנות בקרב היזמים. המבנה הקלאסי של אקסלרטור הוא קבלת סכום כסף קטן יחסית (5,000 – 25,000 דולר) בתמורה ל 3 חודשי ליוי והנחיה ועוד 6-15% ממניות החברה.