B2B

פעילות מסחרית אשר מתבצעת בין שתי חברות (Businees to Business). פעילות זו כוללת החלפה של מוצרים ו/או שירותים בין חברות או אספקתם מחברה אחת לשניה. פעילות זו מתבצעת בעיקר בין חברות אשר נמצאות על שרשרת הערך כגון בין יצרנים למפיצים.