555

BizTEC -תחרות יזמות טכנולוגית

BizTEC – Entrepreneurship Challenge

BizTEC הינה תחרות יזמות טכנולוגית כלל ארצית הפועלת בלמעלה מ-20 קמפוסים ברחבי הארץ מאז שנת 2004, כשהיא שמה לה למטרה את קידום ועידוד היזמות בקרב קהל הסטודנטים בישראל.

בגמר התחרות(שנמשכת כ-שנה שלמה), ממליץ פאנל השופטים על קבוצה אחת אשר זוכה בפרס הראשון בשווי 50,000 ₪, ו-ארבע קבוצות נוספות אשר זוכות בפרסים. הקבוצות הזוכות מייצגות את מדינת ישראל בתחרויות בין לאומיות יוקרתיות.

בכל שנה ניגשים לתחרות BizTEC למעלה מ-100 קבוצות מקמפוסים ברחבי הארץ. במהלך 8 שנות פעילותה הצליחה BizTEC להיות שותפה במספר הצלחות משמעותיות ועזרה לייסד למעלה מ-20 חברות היי-טק הפועלות כיום בישראל.


התחרות מנוהלת כולה ע"י צוות סטודנטים ומהווה את אחת מפעילויות הדגל של המרכז ליזמות וחדשנות ע"ש ברוניצה בטכניון בראשות פרופ' עוזי דה-האן.

כתחרות היזמות המובילה בישראל, BizTEC שמה לה למטרה את קידום ועידוד היזמות בקרב קהל הסטודנטים בישראל מתוך ערכי ציונות ושליחות. מטרה זו מקודמת ע"י מתן סביבת לימוד, מסגרת והדרכה תוך ליווי המיזמים הניגשים לתחרות במטרה להובילם משלב הרעיון ועד לשלב המימוש המסחרי. התחרות הינה כלי להעצמת חווית הלימוד.

BizTEC שותפה למספר הצלחות משמעותיות, במהלך שמונה השנים האחרונות טיפחה BizTEC יזמות אצל למעלה מ 5,000 סטודנטים, אנשי אקדמיה, יזמים, תעשיינים ועוד אשר הפיקו תועלת מן החוויה.

לפרטים נוספים והרשמה לתחרות