Business Plan  / תכנית עסקית

מסמך עבודה חיוני בעת הקמת מיזם חדש, אשר מתאר את הסטרט-אפ, או העסק החדש אשר משרת מספר מטרות. ראשית, שהיזם אכן יודע את כל אשר יש לדעת על המיזם שבהקמה, ושנית שהיזם אכן מוכן להציג את המיזם בפני אחרים (משקיעים שותפים וכד'). את התוכנית העיסקית יש ואפילו נדרש, לעדכן בהתאם לקו העיסקי ולהתפתחות החברה.

תוכנית עיסקית מכילה בד"כ פרקים כגון  מודל עיסקי, המוצר / השרות תקציר מנהלים, ניתוח מתחרים, אסטרטגית חדירה לשוק, פיננסים ותיכנון. החלק החשוב בתוכנית העיסקית הוא דווקא תהליך ההכנה אשר רצוי שיעשה ע"י הצוות היזמי.