Disrupt / מיזם משבש (מטריד)

סטרטאפ או טכנולוגיה או פעולה אשר משבשת ומשנה באופן מהותי את הדרך בה פועלים הדברים בשוק באותו הזמן, בד"כ בכך שהמיזם מציע פתרון, גישה או שיטה טובים באופן מהותי מהקיים. הצעה כזו של סטרטאפ מטרידה את מנוחת השוק והווה הזדמנות לשינוי מהותי בדרך שבה דברים פועלים. ישנם משקיעים שמחפשים מזימים מסוג זה בלבד.