Dumb Money / כסף טיפש

בעולם היזמות הכונה היא לכסף המושקע באופן עצמאי על ידי משקיעים אינדיבידואלים, כאלו שאינם בקיאים בתחום או בעולם הסטרטאפים. יזמים נשענים במקרים רבים על 'כסף טיפש' עשוייים למצואאת עצמם בקונפליקטים עם בעלי המניות אשר אינם מבינים את המהלכים אותם יש לבצע במיזם.