Ecosystem

סביבה ו/או קהילה בה פועלים באינטראקציה גופים שונים המפרים האחד את השני. כמו למשל יזמים, משקיעים, מרכזי עבודה משותפים, אשר מזינים ומפרים האחד את השני. תל-אביב הפכה להיות אקוסיסטמה פורייה בתחום היזמות.