Lean Start up / מיזם כחוש

Lean Startup היא גישה עסקית שנטבעה על ידי אריק ריס שמטרתה לשנות את האופן שבו חברות בנויות ומוצרים חדשים מושקים לעולם. התורה נשענת על למידה אמפירית, ניסויים מדידים, ופיתוח ושחרור המוצר לשוק באיטרציות קצרות, על מנת לקצר את מחזורי פיתוח המוצר, למדוד התקדמות ולקבל משוב מלקוחות בהקדם האפשרי. בדרך זו, חברות, במיוחד חברות הזנק (סטארטאפים), יכולות לעצב את המוצרים או השירותים שלהם כדי לעמוד בדרישות של בסיס הלקוחות שלהם, ללא צורך במימון ראשוני גבוה או בזבוז רב של משאבים.