Meetup

אתר אינטרנט (meetup.com) המאפשר ארגון של מפגשים בנושאים שונים. מאז הקמתו הפך ה MEETUP לזירה בה מתארגנים מרבית אירועי היזמות בישראל וכן במקומות שונים אחרים בעולם. אחת הדרכים הטובות ביותר ליזם להכיר את הנעשה בארץ.