Networking / התרשתות

מושג המתאר הכרות ושיחה עם אנשים באירועים חברתיים כגון כנסים ומפגשים לצורך בניית והעמקת הקשרים העסקיים או החברתיים. יכולת הרישות היא חיונית ליזמים ויישום נכון שלה יכול להניב ליזם ערך מוסף עצום בבניית המיזם.