Pitching

הצגה בהירה ויעילה של רעיון המיזם בפני קהל. בד"כ במסגרת הצגה למשקיעים (ראו Demo Day) או לשותפים פוטנציאליים. Pitch טוב מורכב ממסרים בהירים וממוקדים המיועדים לעבור לקהל המטרה המסוים, וכן  יכולת בימתית לעמוד מול קהל עם "סיפור טוב".