PRE-SEED

כינוי להשקעה טרומית בסכום קטן יחסית, בימיו הראשונים של המיזם, אך ממשקיע חיצוני. השקעת PRE-SEED יכולה להיות בסד"ג של כמה עשרות אלפי דולרים. סכום זה מגיע בדרך כלל לארח השקעת היזמים (ראה גם FFF) ולפני השקעת ה SEED (ראה הגדרה).